• Other,  Wood

  Birch whisk – Björkvissp

  På våren finns det ju massor av små bäbisbjörkar och då är det perfekt att passa på att göra en björkvisp.
  Hur man gör:
  Plocka små raka björkkvistar, skär av utstickande grenar och avbarka med knivens baksida.
   
   
  SML

  XLLS
   Är väldigt förtjust i min slöjdkniv (morakniv) så den har fått min bo-runa ett kombination av mina initialer.
   
  SLXL
   
  Skinnkursarna avbarkar sälj.
  SML

   
 • Tanning,  Uncategorized

  Skifferkniv

  Skifferkniv till att flå skinn med. Den skär inte genom skinnet så det blir aldrig skadat som med vanlig kniv.
  För att knacka ut en bit skiffer behöver du en sten och en kniv du inte är så rädd om. Dra ett streck med kniven och knacka frsiktigt längs med strecket. Skiffern går bara att klyva från ett håll så byt sida bara om det inte funkar.
  Rita sen ut konturerna av din kniv och skrapa från båda håll tills det går att knäcka av. Putsa kniven mot grovt sandpapper tills du fått önskad tjocklek och sen mot tunt för att få en fin yta.
  För att få fram stenens naturliga ränder gnider man in den med lite vax och smälter över ett ljus och gnuggar ut med lite papper. Vill man ha mönster så ristar man in det efter vaxningen.
  SLXL
  XLLS
  SML

 • Uncategorized,  Viking

  viking age skis -vikingatida skidor

  We have learned how to make skis!
  As you can see below, you start by drawing out the ski and then you cut down to the contours and cut off the abundance with an ax.
   
  Vi har fått lära oss att göra skidor! 
  Som ni ser här nedanför så börjar man med att rita ut skidan och sedan sågar man ner till konturerna och hugger bort överflödet med en yxa. 
   
  Then you plan down to the desired thickness, thickest in the middle and thinner at the tip and back. The sides are carved out with a scoop cutter (?) and also make a gutter in the middle under the ski.
   SLXL

  Sen hyvlar man ner till önskad tjocklek, tjockast på mitten och tunnare i spetsen och bak. Sidorna hugger man ut med ett skölpjärn och även en ränna mitt under skidan.
   
   
  SMXL

  SLXL

   The next step is to soak the top during the night and then cook to quickly bend to them.
   
  Nästa steg är att blötlägga toppen under natten och sen koka för att snabbt böja till dom.
   
  SMXL

   
  SMXL

   
   
  SML

  SLXL
  XLLSWhen we were just going to get birch for the binding! (birch that you peel and twist)
  När vi skulle bara hämta vidjor till bindningen! (björk som man skalar och vrider)​
   
  SMXL

   
   
  SLXL

   
  SML

  The finished skis with tar! Very satisfied indeed. Not sure how much I will actually use them to be honest, but cool to have done them! x)
   
  De färdiga intjärade skidorna! Mkt nöjd faktiskt. Osäkert på hur mkt jag kommer använda dom faktiskt om jag ska vara ärlig men lite häftigt att ha gjort x)
   
  SLXL

   
 • Leather,  Other,  Tanning

  Making leather gloves

   This week we are making skin gloves on the Bäckedal school. Now we get use for the skins we made. Im using bark tanned reindeer skin, fat tanned lambskin and salmon skin for the decorations.
  Den här veckan syr vi skinnhanskar på Bäckedals folkhögskola.  Nu får
  vi användning på skinnen vi gjort. Jag använder barkgarvad renskinn,
  fettgarvat lammskinn och laxskinnsom dekoration.
  XLLM
  Some samiinspired bags:
   
  SLXL

  Making the gloves:

  MLXL
  XLLM
  MLXL
  XLLM 
  To get a rounded top you overkast the edge, pulling each stitch.
  För att få en rund topp syr man en kastsöm över kanten och drar åt vid varje stygn.
  MLXL
  XLLM
  MLXL
  MLXL
  XLL
  MLXL
  XLLM

  Now the gloves are ready! I aded the final edge on the bottom and a button to hang them.​

  Nu är skinnhandskarna klara! Sydde på det sista som var skinnkanten längst ned samt öggla och knapp för att kunna hänga dom alt knyt fast dom i något.
  SLXL

  Button of a rolled piece of skin.
   Knapp av ihopprullar skinn
  XLLS
  SLXL

  MLXL