Uncategorized,  Viking

viking age skis -vikingatida skidor

We have learned how to make skis!
As you can see below, you start by drawing out the ski and then you cut down to the contours and cut off the abundance with an ax.
 
Vi har fått lära oss att göra skidor! 
Som ni ser här nedanför så börjar man med att rita ut skidan och sedan sågar man ner till konturerna och hugger bort överflödet med en yxa. 
 
Then you plan down to the desired thickness, thickest in the middle and thinner at the tip and back. The sides are carved out with a scoop cutter (?) and also make a gutter in the middle under the ski.
 SLXL

Sen hyvlar man ner till önskad tjocklek, tjockast på mitten och tunnare i spetsen och bak. Sidorna hugger man ut med ett skölpjärn och även en ränna mitt under skidan.
 
 
SMXL

SLXL

 The next step is to soak the top during the night and then cook to quickly bend to them.
 
Nästa steg är att blötlägga toppen under natten och sen koka för att snabbt böja till dom.
 
SMXL

 
SMXL

 
 
SML

SLXL
XLLSWhen we were just going to get birch for the binding! (birch that you peel and twist)
När vi skulle bara hämta vidjor till bindningen! (björk som man skalar och vrider)​
 
SMXL

 
 
SLXL

 
SML

The finished skis with tar! Very satisfied indeed. Not sure how much I will actually use them to be honest, but cool to have done them! x)
 
De färdiga intjärade skidorna! Mkt nöjd faktiskt. Osäkert på hur mkt jag kommer använda dom faktiskt om jag ska vara ärlig men lite häftigt att ha gjort x)
 
SLXL

 

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *