• Wood

  Carpentry education – Möbelsnickarutbildning

  My life took a turn. Since I didnt get to study
  textile science I searched for other educations and found a furniture
  carpentry class that I got accepted to. I have always like wood crafting
  to but this is very new to me. Its going to be so much fun!
  Here is our workplace:
   
  Mitt liv tog en helomvändning. Eftersom det inte blev någon textilvetenskap så letade jag andra utbildningar och hittade en möbelsnickarutbildning som jag kom in på! Har alltid gillar träslöjd med men det är ändå helt nytt område. Skitkul ska det bli!
  Här nedan är våra lokaler:
  SML

  SML

 • Uncategorized,  Viking

  viking age skis -vikingatida skidor

  We have learned how to make skis!
  As you can see below, you start by drawing out the ski and then you cut down to the contours and cut off the abundance with an ax.
   
  Vi har fått lära oss att göra skidor! 
  Som ni ser här nedanför så börjar man med att rita ut skidan och sedan sågar man ner till konturerna och hugger bort överflödet med en yxa. 
   
  Then you plan down to the desired thickness, thickest in the middle and thinner at the tip and back. The sides are carved out with a scoop cutter (?) and also make a gutter in the middle under the ski.
   SLXL

  Sen hyvlar man ner till önskad tjocklek, tjockast på mitten och tunnare i spetsen och bak. Sidorna hugger man ut med ett skölpjärn och även en ränna mitt under skidan.
   
   
  SMXL

  SLXL

   The next step is to soak the top during the night and then cook to quickly bend to them.
   
  Nästa steg är att blötlägga toppen under natten och sen koka för att snabbt böja till dom.
   
  SMXL

   
  SMXL

   
   
  SML

  SLXL
  XLLSWhen we were just going to get birch for the binding! (birch that you peel and twist)
  När vi skulle bara hämta vidjor till bindningen! (björk som man skalar och vrider)​
   
  SMXL

   
   
  SLXL

   
  SML

  The finished skis with tar! Very satisfied indeed. Not sure how much I will actually use them to be honest, but cool to have done them! x)
   
  De färdiga intjärade skidorna! Mkt nöjd faktiskt. Osäkert på hur mkt jag kommer använda dom faktiskt om jag ska vara ärlig men lite häftigt att ha gjort x)
   
  SLXL