• Fishpendants,  Viking,  Viking jewlery

  Fishhead pendants 2

  Har tidigare skrivit om mina fiskhuvudformade hängen. Här.
  Har nu lagt till lite pärlor. De gula och lila tog jag bara så länge tills jag hittar gula och mörkgula som liknar fyndet. En pärla i taget så blir den klar till slut xD.
  I have earlyer written about my fishhead pendants. Here.
  I added some pearls. The yellow and purple are just for now, until i can find yellow and dark yellow that matches the original. One by one pearl it will be done in the end xD.
  SML

   
  SMXL

   Foto: historiska museet
 • Fishpendants,  Uncategorized,  Viking,  Viking jewlery

  Fish head pendants – fiskhuvudformade hängen

  My latest project! Im so enthusiastic about this! I m going to make the necklace on the picture. Im starting with the pendands, then I will collect the pearl on markets this summer.
  There are many findings of these so called ”fish head pendants”, mostly from viking age Gotland but also a few from Vendel age. The most common version are the ones casted with figures on top in gold and silver, and the other type that im going to make are the simples ones wich are bended bronze plate. Some seem to have stripes or checks.
   
  Mitt senaste projekt!! Asepp! Ska göra halsbandet på övre bilden. Börjar med konhängerna, får inskaffa pärlorna i sommar kanske.
  Det finns många fynd på dessa såkallade ”fiskhuvudformade” hängen, främst från vikingatida Gotland men även några från vendeltid. Den ena varianten som är den vanligaste är mönstrad i brons med silverdetaljer och den andra är en enklare variant i bronsplåt, alltså ihåliga. Några tycks ha ränder (se bilden med blå bakgrund), längst upp lr som ett rutnät.

  Foto I took on The historical museum, Stockholm:
    Foto jag tagit på Historiska museet:
  Vikingahalband från Gotland, fiskhuvudformade hängenSML

   
  The historical museumso wn pictures:
   Historiska museets egna bilder:
   
  SMXL

  SLXL
  XLLS
  SMXL

   
  SLXL

   
  SLXL

   
  XLLS
  SLXL
   
   
  SLXL

  Here I only made a test pendant. I chose to use brass plate since I could get it cheep on the school. The differens between bronze and brass is not so big anyway I thought and its a bit easier to work with. Bronze consists of copper and tin while brass consists of copper and zinc, but sometimes bronze also contains some zinc.
  Har än så länge bara börjat med ett testhänge. Jag har valt att arbeta med mässingplåt, mest bara för att jag kunde få det billigt från smedjan. Skillnaden på mässing och brons är ändå inte alltid så stor så ja tyckte inte det gjorde så mkt plus att mässing är lättare att arbeta med. 
  Brons består av koppar och tenn medans mässing består av koppar och zink, men ibland innehåller brons också lite zink.
  The pieces look like Totoro or a ghost when drawing out the holes hehe
  Bitarna ser ut som Totoro eller ett spöke när man ritat ut hålen hihi
  SLXL

   
  Like that, a semi-clear prototype. The incision should be more pointed and then then I will think about the pattern designs.
  Sådär, en halvklar prototyp. Jacket ska bli spetsigare och sen ska ja fundera på om jag ska ha några mönster.
   
  SLXL

   I also did the pearl spreathers.
  Gjorde även pärlspridarna.
   
  fiskhuvudformade hängen i bronsplåt vikingatidSMXL

   
  fiskhuvudformade hängen vikingatidSMXL