Leather,  Other,  Tanning

Making leather gloves

 This week we are making skin gloves on the Bäckedal school. Now we get use for the skins we made. Im using bark tanned reindeer skin, fat tanned lambskin and salmon skin for the decorations.
Den här veckan syr vi skinnhanskar på Bäckedals folkhögskola.  Nu får
vi användning på skinnen vi gjort. Jag använder barkgarvad renskinn,
fettgarvat lammskinn och laxskinnsom dekoration.
XLLM
Some samiinspired bags:
 
SLXL

Making the gloves:

MLXL
XLLM
MLXL
XLLM 
To get a rounded top you overkast the edge, pulling each stitch.
För att få en rund topp syr man en kastsöm över kanten och drar åt vid varje stygn.
MLXL
XLLM
MLXL
MLXL
XLL
MLXL
XLLM

Now the gloves are ready! I aded the final edge on the bottom and a button to hang them.​

Nu är skinnhandskarna klara! Sydde på det sista som var skinnkanten längst ned samt öggla och knapp för att kunna hänga dom alt knyt fast dom i något.
SLXL

Button of a rolled piece of skin.
 Knapp av ihopprullar skinn
XLLS
SLXL

MLXL

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *