15th century,  15th century headwear

Late 15th century headwrap – Huvudduk 1400-tal

 Wearing my late 15th  century headwrap on the Medieval week on Gotland.
How to down below.
Har på mig min sena 1400-tals huvudduk på medeltidsveckan. Här nedanför visar jag hur man gör en sån.
SMXL

SLXL
SLXL
 
MXLLS
SLXL
The pattern:
I used about 70cm of thin white linnen (150cm wide). Here you can find the linen.
Sew all the edges with a whipstitch. When you are done, make the first fold, about 3cm(I did it only in the center, but you can probably do it all the way if you like). Sew it from the bakside with any straight seam. Fold again and sew it from the backside together with the first fold. Keep on doing that until you are happy with the amount of folds.
Jag använde ca 70cm av vit tunn linne (150cm bred). Här kan du hitta linne.
Fålla alla kanterna på huvudduken. När du är klar, vik det första vecket, ca 3cm djupt (jag gjorde bara vecken i mitten av tyger men du kan göra hela vägen med om du hellre vill det). Sy vecken från baksidan med raksöm. Vik igen så det överlappar den första lite och sy genom allt från baksidan. Fortsätt så tills du är nöjd med mängden veck.
SMXL

 
When I wrap the cloth around my head I put the cloth a bit to on the side and place the short side to the back of my head and then I take the other side and wrap it over and over the front of my head and tuck it in. A few veil needles are useful to fasten the headwrap in place.
You can play around with the headwraps from this period quite a bit and put them in different ways. You can also use it with a steuchlein or a woolbraid for more volume. The bigger the better!
När jag virar på mig huvudduken lägger jag den så att pannan hamnar lite till sidan på duken, sen lägger jag den korta änden mot baksidan av huvudet och sen lägger den andra över den och runt över framsidan av huvudet och stoppar in ändan så gott det går. Några huvudduksnålar är väldigt bra för att få den att ligga på plats.
Man kan leka runt med huvuddukar från den här tiden en hel del. Den går även att använda med en steucklein eller en ullfläta för mer volym. Ju större desto bättre!

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *