Fishpendants,  Uncategorized,  Viking,  Viking jewlery

Fish head pendants – fiskhuvudformade hängen

My latest project! Im so enthusiastic about this! I m going to make the necklace on the picture. Im starting with the pendands, then I will collect the pearl on markets this summer.
There are many findings of these so called ”fish head pendants”, mostly from viking age Gotland but also a few from Vendel age. The most common version are the ones casted with figures on top in gold and silver, and the other type that im going to make are the simples ones wich are bended bronze plate. Some seem to have stripes or checks.
 
Mitt senaste projekt!! Asepp! Ska göra halsbandet på övre bilden. Börjar med konhängerna, får inskaffa pärlorna i sommar kanske.
Det finns många fynd på dessa såkallade ”fiskhuvudformade” hängen, främst från vikingatida Gotland men även några från vendeltid. Den ena varianten som är den vanligaste är mönstrad i brons med silverdetaljer och den andra är en enklare variant i bronsplåt, alltså ihåliga. Några tycks ha ränder (se bilden med blå bakgrund), längst upp lr som ett rutnät.

Foto I took on The historical museum, Stockholm:
  Foto jag tagit på Historiska museet:
Vikingahalband från Gotland, fiskhuvudformade hängenSML

 
The historical museumso wn pictures:
 Historiska museets egna bilder:
 
SMXL

SLXL
XLLS
SMXL

 
SLXL

 
SLXL

 
XLLS
SLXL
 
 
SLXL

Here I only made a test pendant. I chose to use brass plate since I could get it cheep on the school. The differens between bronze and brass is not so big anyway I thought and its a bit easier to work with. Bronze consists of copper and tin while brass consists of copper and zinc, but sometimes bronze also contains some zinc.
Har än så länge bara börjat med ett testhänge. Jag har valt att arbeta med mässingplåt, mest bara för att jag kunde få det billigt från smedjan. Skillnaden på mässing och brons är ändå inte alltid så stor så ja tyckte inte det gjorde så mkt plus att mässing är lättare att arbeta med. 
Brons består av koppar och tenn medans mässing består av koppar och zink, men ibland innehåller brons också lite zink.
The pieces look like Totoro or a ghost when drawing out the holes hehe
Bitarna ser ut som Totoro eller ett spöke när man ritat ut hålen hihi
SLXL

 
Like that, a semi-clear prototype. The incision should be more pointed and then then I will think about the pattern designs.
Sådär, en halvklar prototyp. Jacket ska bli spetsigare och sen ska ja fundera på om jag ska ha några mönster.
 
SLXL

 I also did the pearl spreathers.
Gjorde även pärlspridarna.
 
fiskhuvudformade hängen i bronsplåt vikingatidSMXL

 
fiskhuvudformade hängen vikingatidSMXL

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *